Print this page 19-02-2013
B912128

AMI 2013, p. 12-17. Opinie Th.J. Bousie en P. Lindhout: "[...] De premisse die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt, dat de auteur bij de exploitatieovereenkomst vaak de zwakkere partij zou zijn, is ondanks eerdere kritiek daarop van onder andere de Raad van State nog altijd onvoldoende onderbouwd. Het wetsvoorstel dreigt daardoor te weinig rekening te houden met de belangen die door een modern auteursrecht zouden moeten worden beschermd, namelijk die van de maker, maar óók die van de investeerder, de exploitant en de consument. Het nut van veel van de voorgestelde maatregelen voor de maker kan ernstig worden betwijfeld, terwijl de maatregelen de rechtsonzekerheid voor de investeerder en de exploitant aanzienlijk zal doen toenemen.

Deze rechtsonzekerheid kan, net als het vaststellen van billijke vergoedingen door de minister, leiden tot hogere prijzen voor de consument, wat weer een drukkend effect kan hebben op de totale productie en exploitatie van filmwerken. De auteur zou daarmee uiteindelijk niet geholpen zijn. Alleen de non usus-regeling lijkt een waardevolle aanvulling te bieden op het commune overeenkomstenrecht. Ook de regeling waarbij de rechten voor nieuwe exploitatiewijzen kunnen worden overgedragen mits een vergoeding wordt betaald als tot exploitatie wordt overgegaan kan – indien de nog bestaande onduidelijkheden worden opgelost – meer duidelijkheid bieden aan zowel de maker als de exploitant. Voor het overige slaagt het wetsvoorstel er niet in om het normatieve kader, de rechtszekerheid en het concrete houvast bieden waaraan de betrokken partijen volgens de toelichting behoefte hebben en daarmee voegt het weinig wezenlijks toe aan het commune overeenkomstenrecht."

Terug
One Shirts Street hals Zwarte V Dames Voor Aj534RqcL