13-06-2019, 13:00
Pullover Blouse Long Embroidery Casual Sleeve cT3lFK1J

AMSTELVEEN De BBA-fractie heeft woensdagavond in de gemeenteraad van Amstelveen met GroenLinks een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Herbert Raat. BBA vindt dat die de raad passeert door zaken voortijdig naar buiten te brengen, zonder dat de raad zich erover heeft uitgesproken.

Damesjurken Korte Rode Rode Korte Damesjurken Rode Met Mouwen Mouwen Damesjurken Met 4L35AjqR

BBA-fractieleider Ruud Kootker viel vooral over hoe Raat omging met het concept 'Position Paper Schiphol'. "Dat heeft het college op 7 mei als raadsvoorstel vastgesteld en diezelfde dag nog heeft hij dat ter informatie gemaild aan minister Van Nieuwenhuizen. Daar was geen enkele dringende reden voor. Ook was de wethouder te zien op 5 juni in NH Nieuws, waar hij standpunten uitdroeg over Schiphol en haar toekomst, die nog niet door raadsbesluiten werden gedragen, omdat wij ons hierover pas vandaag, uitspreken. Daarmee wordt de raad buitenspel gezet."

ROLLEN Kootker constateerde dat wethouders vaker komen met standpunten waar de raad nog niet over heeft besloten: "Het aankaarten hiervan in diverse overleggen heeft niet geleid tot anders handelen. College en raad hebben hun eigen rollen en dienen die ook op de juiste wijze uit te dragen." Martin Kortekaas (GroenLinks) vulde aan: "We zitten hier als raad niet om toneelstukjes op te voeren."

Het CDA vond dat de wethouder niets verkeerds heeft gedaan. "Het stuk heeft pas waarde als het is aangenomen door de raad." Coalitiepartijen waren verbaasd. Harmen van der Steenhoven (D66): "Het is normaal dat wethouders in de media een toelichting geven op hun voorstellen." Kees Noomen (VVD) meende dat gezocht werd naar een stok om de hond te slaan." Volgens Arnout van den Bosch (PvdA) mag een wethouder zijn mening uiten zonder instemming van de raad.Caliban Knee Knee length Caliban Dress Dress Caliban length Knee Caliban length Dress oCWdxBre

OPENBAAR Raat zelf herinnerde mede-indiener van de motie GroenLinks aan een motie van afkeuring mede van die partij uit 2011 over het niet meer willen meebetalen aan de A9-tunnel. "Toen werd mij, omgekeerd, verweten dat partners als rijk en provincie niet tevoren waren geïnformeerd." Hij wees er verder op dat collegebesluiten openbaar zijn: "We kunnen ze niet onder de pet houden. We zijn verplicht die openbaar te maken. En dan gaan media er over schrijven en zijn er mensen die er iets van vinden. U kunt nu wel zeggen: dat mag niet. Maar zo werkt democratie."

Met alleen steun van SP en Senioren Belangen Amstelveen (voorheen OCA) haalde de motie van BBA en GroenLinks het niet.